Sociální sítě pomáhají i škodí

Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. A také by se dalo říci, že rozdělují uživatele internetu na dvě základní skupiny. Jedna k nim vzhlíží s obdivem a nedovede si život bez nich už dost dobře představit a ta druhá skupina je naprosto zatracuje a odsuzuje. Ono to ale není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 • Sociální sítě nám mohou život zjednodušit, ale je zapotřebí s nimi umět správně pracovat.
 • Jinak se můžeme dostat do neřešitelných problémů.

sociální sítě
Prvním předpokladem je nutnost pořádně si rozmyslet, co vše chceme ostatním uživatelům sdělit. Cokoliv zde totiž uvedeme, může být použito proti nám. A často se to také stává. Jakmile sem něco vložíme, už není síla, která by to mohla vzít zpět. O tom se přesvědčila celá řada uživatelů.

 • Nejen, že to tu zůstává, ale také si obsah mohou ostatní bleskurychle stáhnout a použít kdekoliv jinde.

Do profilu patří pouze „neškodné informace“

První sociální síť spatřila světlo světa už v roce 1997. Tehdy se jednalo o omezenou skupinu přátel, kteří mezi sebou pomocí vytvořeného profilu mohli komunikovat. Tato síť sice zanedlouho zanikla, ale dala podnět ke zrodu nových, dokonalejších. V současné době existuje přibližně dvě stě webů, které jsou komunitně zaměřené.

svět sítí

 • Sociální sítě mohou být prostředkem zábavy, seberealizace i navazování nových vztahů.
 • Mohou také pomáhat při studiu.
 • Je to i komunikační prostředek, který vám může pomoci rozjet kariéru.

  • Anebo může jedním neuváženým sdělením vše pohřbít.

Základem je vytvoření profilu. Každý uživatel, který se chce připojit si musí vytvořit virtuální vizitku, podle které ho mohou ostatní uživatelé najít.

 • Kromě jména (nebo přezdívky) můžete uvést i bydliště, věk, informace ze svého životopisu anebo rodinném stavu.
 • Lidé často uvádějí i své koníčky.

  • To jim může pomoci najít spřízněné duše.

Dále se zde prezentují fotografie ze soukromého života. Se všemi údaji je ale nutné pracovat obezřetně. Před tím, než se rozhodneme cokoliv uvést, je třeba si říci jednou starou poučku o dvojím měření.