Pozor na internet

Kdyby byla vyhlášena soutěž v tom, co lidem přináší pomoc v největším počtu oborů, byl by vítězem nesporně internet. Ten totiž poskytuje informace nejrůznějšího druhu, prakticky jakékoliv, jaké si jenom dokážeme představit a zadat do internetového vyhledávače. Není člověka jediné profese, který by si tu nenašel to pravé, není snad jediná zásadnější informace, která by se tu nedala najít. A jedinou vadou na kráse tohoto konstatování je skutečnost, že ne vždy je to, co se tu najde, pravdivé.

propojení přes internet

Na internet může uložit každý z nás prakticky cokoliv a každý z nás tam pochopitelně může i cokoliv najít. A protože jsou lidé různí, nevyskytuje se na síti jenom to, co je skutečností, ale i to, co se autoři zde uveřejněných sdělení domnívají, co někde zaslechli nebo tuší. A leckdo tu z nejrůznějších pohnutek i vysloveně lže.
A proto je internet vlastně nejen naším velkým pomocníkem a spojencem, ale i největším lhářem a potenciálním škůdcem. Ten, kdo tu něco najde, si pomalu nikdy nemůže být jist tím, že nebude napálen.
A co z toho pro lidi vyplývá? V zásadě jediné. Že tito nesmí automaticky věřit všemu. Že chtějí-li něco zvědět, měli by určitě přinejmenším čerpat z více zdrojů. A k tomu by měli zapojit i zdravý selský rozum, s jehož pomocí se dá nejedna nepravda odhalit. Stejně jako se dá (byť o poznání obtížněji) odhalit i ten, kdo se nám tu pokouší uškodit.

maskovaný hacker

Internet je tedy pouhým nástrojem. Dokonale vypadajícím, ale vždy jenom nástrojem. Se kterým bychom měli zacházet opatrně. Protože stažení si nějakého počítačového viru, sdělování důvěrných informací a přihlašovacích údajů k čemukoliv, posílání intimních snímků kamkoliv a podobné počínání končívá nejednou problémy, ne-li přímo katastrofou. Za což už ale pochopitelně internet sám nemůže. Za to může vždycky jenom nějaký konkrétní člověk sedící kdesi u počítače.