K čemu je nám internet?

Když se dnes řekne internet, sotva najdeme někoho, kdo by netušil, oč se jedná. A to navzdory tomu, že jde o vysoce sofistikovanou záležitost, tedy o něco, co obvykle bývá doménou lidí odborně na výši a co je lidem méně vzdělaným spíše cizí. Internet však navzdory své technické, a nejen technické, dokonalosti a složitosti zasáhl do života naprosté většiny z nás a využívá ho tak leckdo. A protože internet nabízí tolik možností svého využití, že je nikdo nikdy nevyužije všechny, najde si tu každý aspoň něco, co mu vyhovuje nebo co odpovídá jeho konkrétním potřebám.

prsty na klávesnici

A co že tato globálně rozšířená síť skýtá lidstvu? To bychom si tu nedokázali ani stroze vyjmenovat, kolik toho je. A proto si tu zmiňme jenom namátkou to zřejmě nejobvyklejší.
Lidé využívají internet ke kontaktování jiných lidí, a to nejrůznějšími způsoby, e-maily počínaje a třeba informacemi zveřejněnými na některém z nesčetných webů konče. Lze tu i vést videohovory, i chatovat, i telefonovat cenově nesrovnatelně výhodněji než v případě klasického telefonu.
Na této síti se dá ale také obchodovat. A to jak nabízet, tak i poptávat, jak prodávat, tak i kupovat. A vzhledem k tomu, že je cena takových e-shopů a jejich provozu nesrovnatelně nižší než cena takzvaně kamenných obchodů, je tento typ obchodování na vzestupu a je stále dokonalejší a běžnější.

žena s tabletem

Na internetu se dá rovněž nejrůznějšími způsoby propagovat to, co potřebuje reklamu, a pravděpodobnost, že tu bude někdo nějakou reklamou osloven, je u kvalitní propagace dokonce taková, že jí mohou jiná média jedině závidět.
Ovšem internet je pochopitelně i zdrojem zábavy. Nikde jinde nenajdeme pohromadě tolik her, kolik bychom si mohli klidně i zdarma zahrát, nikde jinde nezhlédneme tolik videí, obrázků, filmů a podobně.
A jak jsem zmínil, je tento výčet notně neúplný. Internet nám toho nabízí mnohem víc. Ale nemá smysl více psát. Protože internet určitě znáte a víte tak své.