Můžeme se ubránit kyberšikaně?

Kyberšikana je sice celkem nový pojem, ale nadělala už problémů více než dost. Tento způsob tyranizování druhé osoby je o to záludnější, že využívá moderní komunikační prostředky. Což znamená především internet, ale i mobil. Kyberšikana může být tedy spojená s e-mailem, blogem nebo sociální sítí.

 • Velice častým jevem je vytvoření falešných účtů osoby, která o tom dlouhou dobu nemá ani tušení.

  • Cíl je jasný.
  • Obsah má oběť zesměšnit nebo ponížit.

kyberšikana

Někteří útočníci mají tento systém natolik propracovaný, že může vybrané oběti skutečně zničit život. O tom se přesvědčila celá řada rodičů zoufalých dětí, které kyberšikanu neustály a raději volily dobrovolný odchod ze světa. Jedním z nejnebezpečnějších způsobů kyberšikany je nabourání se přímo do osobního účtu oběti.

Jak se proti podobným útokům bránit?

Prvním a nejdůležitějším bodem je zabezpečení soukromí. Veškeré profily musejí být natolik dobře zabezpečené heslem, aby se možnost proniknutí nežádoucí osoby maximálně eliminovala.

 • Pokud útočník vytvoří falešný profil, je obrana mnohem těžší.
 • Většinou se o lžích na svou osobu dozvíme až ve chvíli, kdy je vše rozjeté do obludných rozměrů.

Není tomu tak dávno, co byla tímto způsobem tyranizována skupina nezletilých dívek.Na profilu byly zveřejnovány citlivé informace o jejich sexuálním životě, které byly doplněny fotografiemi.

šikana

 • A kde vzal útočník tyto fotografie?
 • Byly ukradeny z osobních profilů obětí.

Je to tak trochu začarovaný kruh. Existuje tedy obrana proti tomuto neférovému jednání? Jistě, že ano. Kromě zmíněného zabezpečení je také nutné uvádět jen ty informace a zveřejňovat jen ty fotografie, které nemohou být zneužitelné.

 • A pokud se dozvíme o kyberšikaně někoho jiného, rozhodně bychom nad ní neměli zavírat oči.
 • Nikdy totiž nevíme, kdy to postihne nás a pak budeme jistě rádi za pomocnou ruku.