Co bychom byli bez internetu?

Jak je všem našincům známo, mají všichni, kdo o to stojí, v našich končinách k dispozici internet. A jak je rovněž známo, nejde v jeho případě už dávno o nic, co by bylo určeno jenom hrstce vyvolených nebo nějakým úzce specializovaným odborníkům. Internet už se stal něčím, co využívají běžně i docela obyčejní lidé, a i tito zde stejně jako všelijací odborníci naleznou určitě něco, co přijde vhod.
Internet je tu zkrátka pro všechny, a to bez ohledu na to, oč jim jde. Je tu spousta různých informací, jsou tu mnohé nabídky nebo programy, jež dokážou usnadnit život, ušetřit peníze… Internet je prostě skvělá věc.

slečna s notebookem

I když si pochopitelně musíme přiznat, že nic na světě není dokonalé, a tak má i internet své stinné stránky, jimiž škodí, namísto aby prospíval.
Internet nám může například poskytnout nepřeberné množství kvalitních informací, jež mohou přijít vhod. Jenže nám tento současně může přinášet i nepravdy či polopravdy, jež mohou zapříčinit namísto prospěchu problémy.
Přes internet můžeme pohodlně spravovat své finance. Ale bohužel tu s trochou smůly můžeme narazit i na podvodníky, kteří nás nějakým způsobem o peníze připraví.
Jeho prostřednictvím nás mohou kontaktovat nám blízké, ale v nepřeneseném smyslu slova vzdálené osoby. Ale současně se nám přes něj může vetřít do přízně i někdo, s kým bychom se zaplést neměli.

notebook na stole

Na internetu můžeme hledat ty, kteří by nám mohli být nějak užiteční, ale můžeme i sednout na lep těm, kdo se za takové jenom vydávají.
Na internetu se můžeme nechat v leckterém ohledu vzdělat a tím si prospět. Ale můžeme si tu nechat i navěšet bulíky na nos a tím si prokázat medvědí službu.
Můžeme se tu ale i sami představit světu, a to tak, jak chceme. Můžeme tu tedy být upřímní stejně jako fabulovat a změnit na sobě i to, co se v reálu změnit nedá.
Prostě je internet dobrý i špatný zároveň. A je jenom na nás, co si z něj odneseme. Nebo o co nás tento naopak připraví.