Plánování zdrojů firmy

Klíčem k prosperující firmě jsou úspěšně splněné projekty. Co ale stojí za úspěchem projektů? Odpověď je jednoduchá: správné rozplánování podnikových zdrojů tak, aby byly všechny zdroje maximálně využity. Jak toho ovšem dosáhnout?

Této problematice se budeme věnovat v následujícím článku, ve kterém vám představíme základní pojmy ze světa plánování zdrojů, vysvětlíme vám, co je ERP systém a jaké výhody jeho používání přináší, co znamená plánování zdrojů. Následně vám osvětlíme, co to jsou vnitřní zdroje a jaké typy existují a jak plánovat zdroje lidské.

Co je ERP systém?

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který firmy využívají pro automatizaci procesu plánování. ERP systém byl vytvořen za účelem implementace plánování zdrojů, pomocí integrace všech procesů nezbytných pro provoz firmy do jednoho systému.
Systém plánování podnikových zdrojů si můžete představit jako most spojující jednotlivá firemní oddělení. Software ERP zajišťuje snadný přístup k systému každého oddělení za použití jediné aplikace.

Velkým přínosem aplikace ERP je, že shromažďuje informace o aktivitě jednotlivých oddělení, které jsou určeny ke sdílení. Přístup k těmto informacím tak nemá pouze dané oddělení, kterého se týkají, ale všechny oddělení ve firmě.
Díky aplikaci ERP, která centralizuje veškeré informace o dění ve firmě, je plánování zdrojů daleko efektivnější.

AT 9_3

Výhody ERP

Důvody, které vedou firmy k využívání systému ERP, se různí. To, co však spojuje všechny firmy, a co jim ERP umožňuje, je snížení firemních nákladů a zefektivnění práce. ERP také umožňuje rychlejší přístup a přesnější informace, což vede jednak k vyšší spokojenosti zákazníků, jednak k lepší informovanosti firmy, což se odráží v plánování podnikových zdrojů.
Firem, které nabízejí ERP programy je mnoho, pokud se tedy rozhodnete ERP systém využít, je dobré se předem informovat. Jak si vybrat ten správný ERP systém se můžete dočíst na našich stránkách. Mnoho firem také nabízí konzultace v rámci nabídky ERP systému zcela zdarma.

Co znamená plánování zdrojů?

Plánování zdrojů je systematický proces, během kterého identifikujete obchodní zdroje (například lidské zdroje, vybavení, aktiva, zařízení atd.), kterými disponujete a následně je přidělíte k projektům, tak aby byly co nejefektivněji využity. Při čemž velkou roli v každém plánování hraje správné načasování.
Jednoduše řečeno, je plánování zdrojů snaha, co nejefektivněji využít zdroje v závislosti na jejich kapacitě a dostupnosti.

Proč je plánování zdrojů důležité

Klíčem ke každému úspěchu, je jak známo správné plánování. Správné plánování podnikových zdrojů přispěje k zvýšení produktivity, výkonnosti projektu a celkovému zisku, zatímco špatné rozplánování obchodních zdrojů může ohrozit úspěch celého projektu.
Plánování firemních zdrojů není důležité jen v rámci jednoho projektu, ale hlavně v případě, že probíhajících projektů je více. Špatné rozplánování především zdrojů financování firmy, či těch lidských může vést k celkovým zmatkům a zpožděním, jinak řečeno ke ztrátám, kterých byste se při správném naplánování podnikových zdrojů vyhnuli.

Jedním z hlavních pilířů správného plánování je přesná prognóza poptávky. Jinak řečeno je důležité definovat, jaké množství a jakých zdrojů bude ke splnění cíle potřeba a následně tuto poptávku porovnat s tím, co máte k dispozici, a podle toho jednat.

Plánování lidských zdrojů

Správné plánování lidských zdrojů je samo o sobě významné, pomáhá firmám určit, kolik lidí bude na splnění daného projektu potřeba. V tomto případě mohou nastat dvě situace.

1. Přebytek

Přebytek lidských zdrojů lze využít k tomu, aby projekt byl splněný v dřívějším termínu, či je lze přeřadit k jinému projektu, kde z nějakého důvodu zaostáváte.

2. Nedostatek

Oproti nadbytku je nedostatek firemních zdrojů o poznání větší problém. V případě lidských zdrojů, můžete potíž řešit tak, že jednoduše přeřadíte zaměstnance z jiného projektu, či najmete nové zaměstnance, nebo zapojíte více externích pracovníků.

Zdroje financování firmy

Správné plánování lidských zdrojů považujte za důležité, co však vnímejte jako ještě důležitější, je správné rozplánování zdrojů financování firmy. Ty se dělí na vnitřní (interní) a vnější (externí).
Pokud hovoříme o vnitřních (interních) zdrojích firmy znamená to, že si podnik své aktivity financuje sám, tedy ze svých vlastních zdrojů. Těmi mohou být například zisky, odpisy, rezervy, nebo rezervní fondy.
Naopak za vnější (externí) zdroje financování považujme takové, které si firma nedokáže zajistit vlastní aktivitou. Jedná se především o vypůjčený kapitál, za který firma musí platit poplatky. Mezi takové vnější zdroje financování spadají například cenné papíry, kmenové a prioritní akcie, nebo dluhopisy.

Správně rozplánování zdrojů samo o sobě hladký průběh projektů nezajistí, ale rozhodně jim napomůže. K tomu, aby váš firemní projekt běžel tak, jak má, je zcela zásadní správné zhodnocení podnikových zdrojů. Je třeba si uvědomit, že na jejich základě činí manažeři rozhodnutí a činí opatření. Se správným definováním zdrojů vám může pomoci ERP systém, který shromažďuje data ze všech oddělení a zefektivňuje tak proces plánování.
Sami dobře víte, že ne vždy jsou věci podle plánu, a to ani při sebelepším plánování. V průběhu projektů se můžou objevit překážky, jejichž existenci nemůžete předvídat, nebo ovlivnit, důležité je se nezaleknout a případný problém rychle a efektivně vyřešit.